Suka Sijoituksen kohteina myös sijoitusrahastot

Arvopaperikauppojen lisäksi Suka Invest Oy ja Suka Oy panostavat rahasto-osuuksien hankintaan sijoitusrahastoista. Yhtiöt ovat hankkineet osuuksia kotimaisten rahastojen lisäksi ulkomaisista pörssinoteeratuista ja buyout-rahastoista. Suka Sijoitus sijoittaa myös merikuljetuksiin.

Rahasto-osuudet kotimaisissa pörssin ulkopuolisissa rahastoissa

Suka Sijoituksella on myös rahasto-osuuksia kotimaisissa kiinteistö- ja tuulivoima-alan rahastoissa.

Taalerin Tuulitehdas

Taaleritehtaan Tuulitehdas I ja II -pääomarahastot ovat yksi osa-alue Taaleri-konsernin infrastruktuurisijoituksia. Rahastoista ylläpidetään ja rakennetaan uusia tuulipuistoja Suomessa. Suka Sijoituksella on rahasto-osuuksia kyseisistä rahastoista.

www.taaleri.com

Titanium Hoivakiinteistö

Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistön sijoitusten kohteina ovat erityisesti vanhusten hoivakodit, erityisryhmien palvelutalot, terveysasemat, päiväkodit sekä sosiaali- ja nuorisotoimeen liittyvät uudehkot tai modernisoidut kiinteistöt. Suka Oy:llä on rahasto-osuuksia kyseisestä rahastosta

www.titanium.fi

TKPM Asuntorahasto

TKPM Asuntorahasto Ky:n ainoana tarkoituksena on harjoittaa pääomasijoitustoimintaa tekemällä suoraan tai epäsuorasti sijoituksia kiinteistöihin, asunto-osakeyhtiöihin, keskinäisiin kiinteistöosakeyhtiöihin sekä kehittää omistamiaan kohteita. Suka Oy:llä on rahasto-osuuksia kyseisestä rahastosta

www.tkpm.fi

Pohjoismaiden ulkopuoliset sijoitukset

Suka Sijoituksella on Pohjoismaiden ulkopuolisia sijoituksia pörssinoteerattujen ja buyout-rahastojen muodossa.

Yhteydenotto

Voit kysyä lisää sijoitusrahastoihin liittyen soittamalla. 

Suosittele meitä

Facebook Twitter 1Jaa